Sanovnik – političar, vladar, istorijska ličnost

Šta znači sanjati istorijsku ličnost

Hitler je vrlo čest predmet snova. On simbolizuje represiju i uništenje ljudskog života, moć potpune kontrole i manipulacije. Postoji li u vašem životu neki element koji vas potpuno kontroliše, do granice izdržljivosti? Da li se osećate kao lišeni ljudskosti, prestrašeni i bespomoćni?

Nekadašnji američki predsednik Abraham Linkoln sanjao je čudan san nekoliko dana pred smrt. U snu je vladala grobna tišina, a zatim je iz susedne sobe začuo jecanje. Tražeći izvor tog plača, došao je do Istočne sobe. Rekao je: »
Tu me je sačekalo strašno iznenađenje. Preda mnom je stajao samrtni odar i na njemu telo… čije je lice bilo pokriveno. „Koje to umro u Beloj kući?”, pitao sam jednog vojnika. „Predsednik”, bio je njegov odgovor. „Ubijen je u atentatu!” Okupljeni svet je odjednom počeo da jeca i to me je probudilo iz sna.
Taj san ga je duboko dirnuo i on ga je ispričao ljudima oko sebe, ali to nije sprečilo atentat na njega, koji se odigrao dok je sedeo u pozorištu.
Sanjala sam Dajanu, princezu od Velsa. Smejala se i posmatrala sve ono cveće koje je za nju ostavljano na kapijama Kesingtonske palate.
Smrt britanske princeze Dajane izazvala je žalost u čitavom svetu i pokrenula brojne snove o gubitku i novom rađanju. S mladom ženom koja je za sobom ostavila dva mlada sina poistovetile su se mnoge žene, pa snovi o njoj odražavaju uticaj takvih istorijskih, mitskih figura na život običnih ljudi.

Šta znači sanjati političara

Iako SE političari vezuju za upravljanje državom, vladom ili donošenjem zakona, postoji i negativna konotacija korišćenja položaja radi ostvarenja lične koristi. Negativna konotacija reći politikantstvo to i pokazuje. Ako je političar u vašem snu upleten u prljave poslove, da lije to možda upozorenje da neko ko ima moć upravlja događajima u vašem životu?

To što sanjate političare može da bude odraz interesa za domaća i međunarodna pitanja i može biti izazvano događajima u vestima. Ako se vaši snovi odnose na određene ljude, razmislite o njihovim osobinama, i pozitivnim i negativnim, i da li možda imate slične karakterne crte. Prihvatanje svetle i tamne strane, i one božanske i one mračne, deo je razvoja u potpunu ličnost.

Posle Kalpurnijinog sna upozorenja Juliju Cezaru da će ga ubiti, njegov naslednik Avgust (umro 14. godine nove ere) poklanjao je veliku pažnju upozorenjima ili znacima koji se javljali u snovima. Čak je i uveo zakon po kom ako ljudi iz određenih zemalja sanjaju bilo šta što se odnosi na opšte dobro zajednice, moraju svoj san da objave na tržnici.

ASOCIJACIJE ZA TUMAČENJE SNA
Da li ste politikant – spletkarite i ne birate sredstva da dođete do cilja?
Da li bi trebalo da budete politični, vešti, spretni i promišljeni u nekom poslu koji ste započeli?

Šta znači sanjati vladara

Ako se član vladarske PORODICE pojavi u vašem snu, on može da predstavlja sebe ili da bude simbol nekoga ko ima vlast. Kao predvodnici i poglavari, vladari predstavljaju političku i duhovnu snagu ili obrnuto – zloupotrebu moći stečene rođenjem a protivno demokratiji.
Kraljica je predstavnica moći i uticaja, vrhovno veličanstvo ženstvenosti. Ljudi joj se obraćaju s nekom molbom, kao u ovom snu:
Bila sam u poseti kraljici Elizabeti i princu Edvardu. Pomalo sam bila uplašena, a kraljica je bila nervozna, jer je upravo ispratila prethodnu grupu , posetilaca i želela je da se odmori. Htela sam da je
zamolim da pošalje bogatog lekara mojoj sestri. Moćne kraljice javljale su se i u istoriji i u legendama. Iziđu, vrhovnu boginju egipatskog panteona, nazivali su i kraljicom nebeskog carstva, iz koje je potekao sav živi svet. Kraljica predstavlja plodnost, zrelost i moć prirode da pruža.
Kralj predstavlja moć, muški princip, stvaranje i rađanje. On u snovima savetuje ili zapoveda, pa razmislite o tome kakvu vam poruku šalje onim što izgovara.