Gledanje u pasulj – Gatanje uz pomoć pasulja

U našim krajevima dosta je rasprostranjeno proricanje budućosti bacanjem pasulja.Za metodu gatanja uz pomoć pasulja nisu vam potrebni gotovo nikakvi izdaci. Potrena su vam 42 zrna pasulja, malo prostora i malo slobodnog vremena.

Nije sasvim jasno zašto se uzima jedno zrno više kada se samo bacanje izvodi isključivo sa četrdest i jedim zrnom. Ono četrdeset i drugo zrno uvek učestvuje u mešanju, ali se odvaja pre bacanja.Svih 42 zrna stavljaju se u desnu šaku, koja se zatim drži na ustima, kao da želite u nju da dunete. Za to vreme intenzivno mislite na određenu želju, problem ili situaciju čiji ishod želite da saznate. Zatim pasulj spuštate na sto ili na neku ravnu površinu i nasumice ga delite na tri gomilice, prvo desnu, pa srednju, a ono što vam ostane predstavlja treću gomilicu.

Kada ste to uradilii, desnu gomilicu razdelite na po četiri zrna. Ako vam neko zrno ostane viška, stavite ga dvadesetak centrimetara ispred. Ako, pak, ne ostane, onda ćete ispred staviti četiri zrna. To isto ponovite sa srednjom i krajnje levom gomilicom. Tako ćete, zdesna nalevo, formirati tri gomilice, koje nisu brojnije od četiri zrna. Ponovo ćete pomešati ostatak pasulja, pa ponovo nasumice podelite na tri gomile i istim redom ponovo podelite na četiri zrna, a od onoga što vam ostane formirajte drugi vodoravni red.

Tako jos jednom: preostali pasulj pomešati, spojiti u jednu gomilicu, pa podijeli na tri, a onda te tri, zdesna na levo, deliti na po četiri zrna. Od onog što ostane formirati treći horizontalni (vodoravno) red.

Četvrti horizontalni red sačinjavaju uvek četiri kućice sa po četiri zrna.

Kod gledanja u pasulj postoji veliki broj kombinacija, a svaka kombinacija bačenog pasulja ima svoje značenje. Potrebno je da znate osnove na koji način se koja kobminacija objašnjava: svaka kućica po horizontali i vertikali, zavisno od međusobnih odnosa, ima svoje značenje.
Takođe i dijagonale imaju svoja objašnjenja. Tako desna vertikala objašnjava budućnost muške strane, srednja vertikala predskazuje situacije i događaje vezane za kuću, imanje, posed, fmansije, a lejeva vertikala odnosi se na budućnost ženske strane.

Za gledanje u pasulj postoji nekoliko kombinacija kada se ne preporučuje više bacanja pasulja zbog toga što predskazuje izuzetno srećnu budućnost ili zato što kombinacija u sebi nosi krajnje loše predskazanje. U ovom drugom slučaju, pasulj koji ste bacili treba izneti iz kuće, a prema tradicionalnim verovajima najbolje ga je baciti u reku.

Naravno, iz ovog teksta nećete uspeti da naučite sve finese gatanja uz pomoć pasulja. Zbog toga će biti najbolje da se o svemu detanije informišete kod nekoga ko je ovu veštinu u potpunosti savladao. Ali, za one koji ne vole da se upuštaju u složene kobinacije, evo načina kako u svakoj prilici i na svako pitanje pomoću pasulja dobiti konkretan odgovor.Pitanje mora biti što više pojedostavljeno.Na primer: Hoće li se u mene zaljubiti (taj i taj ili ta i ta)?

Konkretna objašnjenja za gatanje u pasulj

Dok intenzivno mislite na postavljeno pitanje, gomilicu od 41 zrna pasulja, podelite na dve gomilice, zatim desnu podelite na manje gomilice od po pet zrna. Ako se iz prve izdvoji, na primer, četiri puta po pet zrna plus jedno, u drugoj ostaje četiri puta po pet zrna.
Odgovor: želja će vam se ispuniti! Nepovoljno je kada posle deljenja na kućice od po pet zrna u prvom redu ostane dva, tri ili četiri zrna.To je znak da vam se želja neće ispuniti.
A sada ćemo vas upoznati sa nekoliko konkretnih kobinacija i kako se one objašnjavaju.

Kombinacija 1
LJUBAVNI SASTANAK: Kažu da ovakvu kobinaciju priželjkuju svi mladi koji čeznu za nekim i potajno se nadaju da će im ljubav biti uvraćena. Ovo je sjajna kobinacija i ne treba je ponavljati.
gatanje u pasulj 001

Kombinacija 2:
PERIOD SREĆE: Pred vama je period pun sreće, zadovoljstva, zdravlja i materijalnog blagostanja.Vaše želje će se ostvariti na najbolji način.
Savet: ne bacajte duže vreme pasulj!
gatanje u pasulj 002

Kombinacija 3:
IZUZETAN PERIOD: Većina onih koji poznaju tajne bacanja pasulja smatraju da je izuzetno povljna svaka kombinacija koja u sebi sadrži tri, pet ili sedam kućica od po tri ili četiri zrna pasulja. To je slučaj i sa ovom kobinacijom, koja predskazuje povoljan, čak izuzetan period u svemu što vas interesuje. Kombinacija je čak dvostruko dobra, jer ima pet puta po tri i pet puta po četiri zrna, a takav raspored donosi obilje sreće, zadovoljstva i materijalnog blagostanja.
gatanje u pasulj 003

Kombinacija 4:
VENČANJE, VESELJE, SREĆA: Ovu kombinaciju mnogi smatraju najidealnijom kombinacijom u bacanju pasulja.Ona obećava brzo venčanje, brzu sreću, punu kuću, blagostanje i idealan period. Ovo je jedna od onih rektih kobinacija što u četvrtom horizonatalnom redu imaju samo tri, a ne četiri kućice.
gatanje u pasulj 004

Gledanje u pasulj redovi
Naravno, i svaki red ponaosob ima neko značenje. Ako u prvom odozgo horizonatlnom redu imamo raspored kućica tri zrna, zatim dva, pa ponovo tri, ta kombinacija najavljuje uspešan sastanak (ljubavni, poslovni, porodični…). Ako je raspored drugačiji, na primer: četiri, tri, pa još jednom tri, naravno, gledajući zdesna nalevo to predskazuje materijalni dobitak po muškoj liniji, blagostanje i sreću u kući. Ako je dijagonala sastavljena od tri kućice od po tri zrna, to je takođe najava finansijske dobiti, ali je ona u vezi sa radom, a ne u vezi sa nasledstvom.
Brojne su i drugačije kobinacije i svaka ima zasebno objašnjenje. U ovom kratkom tekstu ponudili smo vam samo osnove da biste znali na kakvom principu se zasniva gatanje u pasulj, u narodu, dosta popularna metoda proricanja sudbine i budućnosti.