Sanjati šake

Šta znači sanjati šake

Kad sanjate šake, obratite pažnju koja se u snu više koristi. Leva ruka ili šaka dovodi se u vezu s nesrećom, slabošću i, najizrazitije, sa zlom. Leva šaka se ne pruža u znak pozdrava, niti se njome salutira da bi se nekome ukazala čast.

Međutim, u zapadnjačkoj tradiciji venčani prsten nosi se na levoj šaci. Domali prst na levoj šaci u Engleskoj u XV veku nazivao se doktorovim prstom jer su ga lekari koristili za mešanje, kušanje i mazanje melema. Takođe, postoji verovanje da vena na domalom prstu vodi pravo do srca, zbog čega se venčani prsten nosi upravo na tom prstu.

Srednji prst simbolički je povezan s polnim udom, kao što je bio i u doba Rimljana. Tada su muškarci koji su se prodavali mamili mušterije tako što bi dizali uvis taj prst. U srednjem veku hrišćanska crkva ga je zvala digitus infamus, “nepristojni prst”.
Kada vas svrbi dlan, to se dovodi u vezu s novcem. Levi dlan predviđa da će novac pristići, a desni da ćete ga dati.

ASOCIJACIJE za lakše tumačenje sna šake
Kad je neko „praznih šaka”,znači da nije dobio ništa.
Držati nekog u šaci znači držati nekoga u vlasti.
“Davati šakom i kapom” označava velikodušnost i darežljivost.
“Propustiti nekog kroz šake” znači istući ga, izudarati.