Sahrana šta znači sanjati sahranu

Sanovnik sahrana
– šta znači
sanjati sahranu

Sanjati sahranu znači da ste se otarasili svojih loših navika i da se oslobodi negativne situacije.Konačno ste odbacili nešto loše.

Ako sanjate da ste sahranili živog čoveka označava emocionalnu buru. Alternativno, to sugeriše da su sahranjeni problemi i naglašava vaš budni život.

Ako sanjate da ste vi sahranjeni živi to sugeriše da se vaš život podriva ili guši na neki način. Vi se osećate zarobljeni ili bespomoćno.sanovnik sahrana

Sanjati sopstvenu sahranu, simbolizuje kraj neke situacije ili nekog aspekta vas.Možda potiskujete vaša osećanja ili neki deo svoje ličnosti kojeg se stidite. Dakle, san može biti signal za vas da prepoznate i priznate ta osećanja. Umesto suočavanja sa situacijom,vi ne želite da se bavite sa njom tako da je sahranjujete i pokušavate da je zaboravite.Ako ste skoro imali smrt bliske osobe,san sahrana može se odnositi na vaša osećanja / strahove o sopstvenoj smrti.

Ako sanjate da ste na tuđem pogrebu znači da ste sahranili staru vezu i zatvarate poklopac prošlosti.Možda ste se oslobodili nekih od osećanja (ozlojeđenost, gnev, neprijateljstvo prema nekome). Ako sanjate da ste na sahrani nekog nepoznatog lica, onda san sugeriše da nešto u vašem životu mora da se ostavi da se odmori ili da se ostavi po strani, tako da možete napraviti prostor za nešto novo.Potrebno je da dodatno istražite koji aspekt ili komponenta vašeg života treba da se ostavi po strani.

Sanjati da prisustvujete sahrani još uvek živog roditelja sugeriše da treba da se oslobodite od nekih roditeljskih zabrana i morala koji vam je nametnut roditeljskim vaspitanjem.Simbolička smrt može vam takodje dati hrabrosti koja vam je je potrebna da preduzmete sledeći korak ka vašoj nezavisnosti i samostalnosti.

Sanovnik značenje sna sahrana