Sanovnik kostur – sanjati kostura

Sanovnik kostur – šta znači sanjati kostur

Kostur pruža potporu telu; on je njegova okosnica. Kostur se u snovima često odnosi na smrtnost. Smrt i raspadanje simbolično su predstavljeni pojavom kostura i u budističkim prostorijama za meditaciju ponekad se vešaju kosturi kao podsetnik onome koji meditira da je život prolazan.

Anku, vesnik smrti u bretonskoj (francuskoj) mitologiji, pojavljuje se u obliku visokog, mršavog čoveka ili kostura koji nosi kosu zaklanja lice šeširom širokog oboda. U svojoj kočiji on vozi gomilu kamenja, koje baca svaki put kad odnosi neku dušu. Zvuk kamenja koje odskače od zemlje simbolizuje približavanje smrti. Kosturi se povezuju i s majanskim bogom smrti i podzemnog sveta.

U mnogim zemljama kosturnica je mesto gde se prenose kosti iz grobova.Taj običaj bio je veoma raširen pre uvođenja takozvanih stalnih grobova u sedamnaestom veku.

Snovi o kostima mogu simbolizovati dosezanje “do kostiju”, do suštine koja se krije ‘ispod površinskih znakova. Ako za nekog kažete da vam je “kost u grlu”, to znači da ga ne možete trpeti.

ASOCIJACIJE za lakše tumačenje sna kostur

Kostur je ono što služi kao osnova za dalji rad, konstruisanje čega, shema.
Pretresati čije kosti” znači klevetati ga, ružno govoriti o pokojniku.
Uterati nekome strah u kosti znači potpuno ga preplašiti.

Česti snovi

Sanovnik kosturi
Sanovnik kosturska glava
Sanjati ljudski kostur

>>>> >>>> Vidi tumačenje sna kostur po narodnom sanovniku